Simons Idéteknologi logoIdéknappProjektknappTekzineknappTävlingknappLäsvärtknappPressklippsknapp Förstasidanknapp Tankens Bilder
Skelett BildMuseet i Umeå och Riksutställningar har tillsammans producerat en stor vandringsutställning,
Tankens Bilder.

Utställningen handlar om människans vilja att synliggöra kunskap och idéer, begrepp och sammanhang - att förklara världen i bilder.

Utställningen öppnades den 11 januari 1998 i Umeå för att sedan under två år vandra vidare till andra universitetsstäder.
Läs mera om Tankens Bilder:


En den senaste tiden uppmärksammad utställning visas just nu på Umeå universitetsbiblioteks webbplats: Tankens bilder. --- Den här utställningen är ett måste p.g.a. sitt ämne och den utformning och kvalitet dess presentation utmärker sig av.

Wolfgang Undorf, Kungliga Biblioteket


Tankens Bilder är en mycket lyckad manifestation av bildens centrala roll under bokens Epok. Här trängs det fattbara och det ofattbara, det reella och det metafysiska, det vedertagna och det bisarra - snudd på allt har omfattats av tecknarens penna och gravörens stickel. Man kan inte säga annat än att det är en berikande erfarenhet att se - och läsa och höra. För visst påminns man ständigt om samspelet mellan bild och ord.

Jesper Olsson, Svenska Dagbladet, 98-01-20


Med arton datorer, med musik, ord och bild är utställningen en spännande lärdomsresa för alla åldrar.

Kaa Eneberg, Dagens Nyheter, 98-01-12


Den pågående utställningen Tankens Bilder lämpar sig utmärkt för webben. Fascinerande att följa 600 års vetenskapliga bilder, om människans vilja att synliggöra kunskap och förklara världen i bild.
. . .
Det är en kreativ källa för alla som arbetar med eller funderar i bilder.

Sara Hammarcrantz, Svenska Dagbladet 98-05-13


Forskning och Framsteg
Januari 1998


I helgen öppnades en makalös utställning på BildMuseet i Umeå, där flera hundra förklarande och undervisande bilder gjorts tillgängliga.
. . .
Tankens Bilder är Bildmuseets största och dyraste utställning någonsin. I åtta avdelningar visas mer än 200 reproduktioner, bilder av växter och djur, livet och kroppen, boksidor med byggteknik, krigföring och världsförklaringar. I specialdesignade, slutna montrar med rätt ljus och luftfuktighet visas 50 böcker i original och i 16 datorer intill kan besökarna "bläddra" bland ytterligare 500 bilder med kommentarer.

Berit Åberg, Vi, 98-01-15


Adressuppgifter