Simons Idéteknologi logoIdéknappProjektknappTekzineknappTävlingknappLäsvärtknappPressklippsknapp Förstasidanknapp
När Karl XII 1707 tågade österut med sin armé var hans mål att besegra tsar Peter och avlägsna det ryska hotet mot det svenska stormaktsväldet. Men Karl XII hade undervärderat sin motståndare. Den 28 juni 1709 besegras Karl XII av Peter den store vid Poltava. Sveriges tid som stormakt är över. Ryssland har trätt in på den europeiska scenen.

Slaget vid Poltava är ett av den Europeiska historiens mest betydelsefulla slag. I Livrustkammarens utställning "Peter den Store och Karl XII - i krig och fred" visas slaget i 3D-miljö. Besökaren får pröva olika alternativ för att se "vad som hade hänt om...". Skulle den svenska katastrofen ha kunnat undvikas? Skulle Karl XII ha kunnat segra?

Multimediapresentationen grundar sig på scenarion som är framtagna av ledande historska experter och operationsanalytiker. I expertgruppen ingår bland andra docent Hans Villius, överste Bertil Wennerholm, dr Gunnar Artéus och förste forskare Niklas Zetterling.

Läs mera om Poltava:


Du kan också klicka fram olika anfallsstrategier och själv välja hur slaget ska sluta. Här samlas småkillar som har återupptäckt pappas tennsoldater och förklarar myndigt att om Sverige hade gjort si eller så, då hade vi minnsann lyckats bättre...

Lisa Bjurwald, Expressen 98-12-29


 
Adressuppgifter