IDÉALIST

Ensam är stark

Nätverk i all ära - men de fasta nätverkskonstellationer som växer upp som svampar ur jorden är skrutt.

- De visar bara att du saknar muskler att i varje situation köpa upp de allra bästa. Du säljer din själ.

Egenföretagaren Peter Simons har en stark tro på informella nätverk - där valfriheten finns att anlita den som passar bäst för ett specifikt projekt.

- Det krävs en styrka för att vara helt ensam. Man måste vara lite egotrippad och tro på sin förmåga.

Som ensam person i ett nätverksbaserat företag går det bara att växa genom att bli mindre, genom att specialisera sig och bli ännu tydligare med sin affärsidé. Peter är ständigt på jakt efter nya partners med gemensamma mål och drivkrafter. Det är så han växer: när han tar större uppdrag tillsammans med sina partners.

Peter Simons har ett förflutet på företag som Datadesign & Multimedia och Exportrådet. För fyra år sedan startade han eget it-konsultföretag, och har arbetat med uppdragsgivare som Ericsson, Pharmacia & Upjohn, ABB och Nationalmuseum. Peter jobbar enbart med underleverantörer som är egna företagare. Han kommer aldrig att anställa någon, trots att han kan sålla bland prestigefyllda uppdrag inom interaktiva medier.

- Jag tror inte att en organisationstillhörighet ger trygghet i sig. Tryggheten finns i det egna initiativet.

text Mia Odabas
foto Dennis Blomberg